BANNER

logo1 

Hạt điều

Hạt điều

Cashew Nut

Ask for price

PRODUCT DESCRIPTION

Hạt điều nhân trắng (WW)

WW210WW240WW320WW450

   

Hạt điều nhân nám (SW)

SW240SW320 SW450

Hạt điều nhân nám nhạt (LBW)

LBW240LBW320

 

Hạt điều vỡ

 (WB, WS, LP, SP)

     WBWSLPSPBB

Hạt điều thứ phẩm (DW, DW2, DW3)

          DW  DW2 DW3

Hạt sâu(SK, SK2)

                         SK1SK2

Hạt điều rang muối

 

Salted

Hạt điều thô

 

Raw cashew nuts1

 

Nhân nguyên (W)

Một điều nhân được phân loại là nhân nguyên nếu nó có hình dạng đặc trưng của một hạt nhân hạt điều và không nhiều hơn 1/8 của hạt nhân đã bị vỡ ra. Loại này cũng có thể được chỉ định là W. Một số lượng quá 7/8 hạt nhân hay chia tách mà làm giảm sự xuất hiện của rất nhiều mẫu có thể là cơ sở để khẳng định.

Bể góc (B)

Hạt nhân điều bị vỡ ngang, ít hơn 7/8 nhưng không nhiều hơn 3/8 của cả một hạt nhân và các lá mầm vẫn giữ kích cỡ tự nhiên. Lớp này cũng có thể được chỉ định là B.

Bể dọc (S)

Một nửa của một hạt nhân hạt điều đã được cắt theo chiều dọc, không quá 1/8 lá mầm này đã bị phá vỡ ra. Loại này cũng có thể được chỉ định là S.

 

 


Sản phẩm cùng loại

Quy Trình Sản Xuất

khach-hangLet's us discover steps how to make cashew...

Liên Hệ

icon1  A101 Hoang Anh Gia Lai 3, Nguyen Huu Tho Street, Nha Be Dist, HCM City

icon2  bala@bonanza.com.vn

icon3  +848 3781 7610

icon4  bonanza.com.vn

facebook twitter google rss